Privacy

Deze website hecht veel waarde aan de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u diensten te kunnen verlenen; in de aard van de dienstverlening ligt echter soms de noodzaak bepaalde persoonsgegevens te openbaren, neemt u hierom gedegen kennis van onderstaande.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer;

• Een opdrachtgever een opdracht plaatst. Deze gegevens worden (alleen) ter beschikking gesteld aan potentiële opdrachtnemers, zodat zij een passende aanbieding kunnen doen.
• Een opdrachtnemer zijn/ haar bedrijf inschrijft.

Cookies

Deze website maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies.

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot onze privacy statement, kunt u contact opnemen.